Tổng đài đặt hàng
Danh mục sản phẩm

Thuốc Sát Trùng GPC8

GPC8 : Thuốc sát trùng phổ rộng diệt Vi khuẩn, vi rút, nấm. Không ăn mòn – Không làm mất màu

Thành phần:

Glutaraldehyde                                      12%

Quaternary Ammonium                         4% w/w

Phosphoric Acid                                     0.8% w/w

Nonionic Surfactant                               8%

Nhà sản xuất : Evans Vanodine International Plc