Tổng đài đặt hàng
Danh mục sản phẩm

Máy đo đường huyết ONE TOUCH ULTRA

Sản xuất bởi công ty Lifescan - Johnson & Johnson (USA)

  Một bộ máy ONETOUCH ULTRA gồm:

 ·         1 máy đo

 ·         1 bút lấy máu

 ·         10 que thử

 ·         10 kim lấy máu

 ·         1 lọ dung dịch chuẩn

 ·         Bao đựng máy

 ·         1 bộ hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng Việt.