Tổng đài đặt hàng
Danh mục sản phẩm

CIPROBAY

Dạng bào chế : Viên nén Ciprofloxacin HCl, dịch truyền Ciprofloxacin lactate

Nhà sản xuất: Bayer HealthCare Pharmaceuticals

Thành phần : Viên nén: Ciprofloxacin HCl. Dịch truyền: Ciprofloxacin lactate