Tổng đài đặt hàng
Danh mục sản phẩm

KHO MIỀN BẮC

Tại Đức Giang Quận Long Biên, Hà Nội

Phục vụ cho khách hàng Miền Bắc, từ Quảng Bình trở ra

 

 

 

 

 

 

KHO MIỀN NAM

Tại khu công nghiệp Tân Tạo

Phục vụ cho khách hàng Miền Nam, Miền Trung, Mekong, từ Cà Mau đến Quảng Trị